KANNANOTOT

Suomen Sjögrenliitto ry toimii jäsenistönsä etujärjestönä ja äänenä päätöksentekijöille, nostaessaan esiin Sjögrenin syndrooman diagnosointiin, hoitoon, kuntoutukseen sekä tukipalveluihin liittyviä epäkohtia ja lainsäädännön muutostarpeita.

Liitto tekee yhteistyötä eri potilasjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, myös yhteisten kannanottojen osalta.

Kannanotot tekevät näkyväksi Sjögrenliiton jäsenistön tarpeet myös laajalle yleisölle.

Kannanotot ovat tapa vaikuttaa epäkohtiin. Laajan joukon ääni kuuluu yksilöä vahvemmin.

KANNANOTTO 12.1.2023
Yksityislääkäreiden Kela-korvaukset poistuvat

KANNANOTTO 10.10.2022
Sjögrenliiton selvitys hammashoidon kustannuksista karua luettavaa