Sjögrenliiton hallitus on päättänyt, että järjestämme vuonna 2023 jäsenhankintakilpailun, jonka tavoitteena on saada jäsenmäärämme kasvamaan niin varsinaisten jäsenten, kuin perhejäsenten kuin kannatusjäsenten osalta.

 

Aiemmin ilmoitettua kilpailun ajankohtaa jatketaan vuoden 2023 loppuun asti. Toivomme, että kaikki nykyiset jäsenemme aktivoituvat hankkimaan järjestöömme uusia jäseniä, jotta liittomme toimintaedellytykset jäsenmaksujen myötä vahvistuvat. Jäsenmäärän kasvu on tärkeä myös äänemme kuuluviin saamiseksi epäkohtien korjaamisessa lainsäädäntötyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä.

Liiton toiminta ja liiton saamat avustukset perustuvat pitkälti jäsenmäärään ja siksi ei ole yhdentekevää kuinka suuri jäsenistö meillä on. Jäsenistön maksamat jäsenmaksut ovat merkityksellinen osa liiton taloutta, eikä siksi jäsenyys liitossa ole merkityksetön.

Jäsenhankintakilpailussa on kolme jäsenkategoriaa eli varsinainen jäsen, perhejäsen ja kannatusjäsen. Nimikkeestä riippumatta kaikkien edellä mainittujen jäsenten hankkiminen on yhtä arvokasta ja se oikeuttaa jäsenhankkijan osallistumiseen arvontaan.

Jäsenmaksun suuruus henkilöjäseniltä on ainoastaan 25 € ja perheenjäsenille jäsenyys on maksuton, mutta liitolle silti erityisen merkityksellistä. Jokaisen kannatusjäsenen saaminen liittoon on tuki työllemme sekä taloutemme vahvistumiselle.

Jäsenhankinnan lisäksi voi hankkia myös Sjögrenlehden vuositilauksia, hintaan 30 €/lehden vuosikerta. Myös lehden tilauksia saaneet osallistuvat omassa sarjassaan palkinnon arvontaan. Heidän kesken arvotaan tuotelahjapaketti.

Liitto haluaa palkita vuoden 2023 ahkerimman jäsenhankkijan lahjakortilla, jonka suuruus on 100 €. Lahjakorttia voi vapaasti käyttää haluamassaan liikkeessä. Kaikkien jäseniä hankkineiden kesken arvotaan myös palkinto kiitokseksi tehdystä työstä.

Toivomme, että jäsenemme lähtevät innolla mukaan jäsenhankintaan sekä lehtitilauksien hankkimiseen liitomme toiminnan vahvistamiseksi.

Julkaisemme tammikuun 2024 Sjögrenlehdessä jäsenhankintakilpailun sekä lehtitilauksia hankkineiden voittajien nimet sekä artikkelin siitä, millaista jäsenhankinta tai lehtitilausten hankinta oli ja mitkä tekijät innostivat ihmisiä liittymään jäseneksi tai tilaamaan Sjögrenlehden.

Tervetuloa Suomen Sjögrenliitto ry:n toimintaan täysvaltaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi tai kannatusjäseneksi tai Sjögrenlehden tilaajaksi!