Hae nyt Kelan Sjögren-sopeutumisvalmennuskurssia vuodelle 2024.

KELAN KURSSITARJONTA

Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena.

Alkavat kurssit:
87680      Sopeutumisvalmennus      02.04.2024      Karjalohjan Kuntoutumiskeskus
87687      Sopeutumisvalmennus      20.05.2024      Kunnonlähde Kankaanpää
87698      Sopeutumisvalmennus      10.06.2024      Kruunupuisto Oy
87699      Sopeutumisvalmennus      23.09.2024      Kruunupuisto Oy
87693      Sopeutumisvalmennus      07.10.2024       Ikifit Oy/Kuntoutus Apila
87688      Sopeutumisvalmennus      14.10.2024      Kunnonlähde Kankaanpää
87681      Sopeutumisvalmennus      25.11.2024       Karjalohjan Kuntoutumiskeskus

Näin hakeudut kurssille:
1. Hakeudu ensin lääkäriin. Arvioikaa yhdessä kuntouksesi tarpeellisuus. Tarvittaessa lääkäri suosittaa kuntoutusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B), jotta voit hakea kuntoutusta.
2. Täytä Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomake KU132.
3. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto B, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakykysi sekä lisäksi se, mitä kuntoutusta suositellaan ja mitkä ovat kuntoutuksen syyt tai tavoitteet.
4. Lähetä hakemus liitteineen Kelaan.
5. Saat kirjallisen päätöksen kotiisi postitse tai voit tarkastella sitä myös Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
6. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään tiedoksi myös palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.