KERÄYSLUPA

Keräyslupa on vireillä. Liitto vastaanottaa lahjoituksia keräysluvan saatuaan.