SJÖGRENLIITTO RY

Suomen Sjögrenliitto ry on 29.6.1996 perustettu valtakunnallinen potilasjärjestö. Liiton tarkoituksena on kerätä ja jakaa tutkittua tietoa Sjögrenin syndroomasta niin tautiin sairastuneille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä Sjögrenin syndroomasta muuten kiinnostuneille. 

Liiton laajana tehtäväkuvana on lisätä Sjögrentietoisuutta maassamme. Liitto tekee yhteistyötä myös kansainvälisesti ja on jäsenenä Sjögren Europessa. Liitto tekee aktiivista työtä Sjögrenin syndrooman hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen kehittämiseksi.

Liitto toimii Sjögrenin syndroomaa sairastavien tukena ja yhdyselimenä sekä antaa vertaistukea vastasairastuneille. Vaikuttamistyö on yksi liiton tärkeistä tehtävistä.