LIITY JÄSENEKSI

Liity jäseneksi Suomen Sjögrenliittoon, koska jäsenenä voit parhaiten vaikuttaa liittomme toimintaan. Jäsenmaksullasi myös tuet liittomme toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jäsenmäärä on tärkeä tekijä äänemme kuuluviin saamiseksi, epäkohtien korjaamisessa lainsäädäntötyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä.

Liiton toiminta ja liiton saamat avustukset perustuvat myös jäsenmäärään ja siksi ei ole yhdentekevää, kuinka suuri jäsenistö meillä on. Liitolla on sääntöjen mukaisesti kolme jäsenkategoriaa; varsinainen jäsen, perhejäsen ja kannatusjäsen. Kaikki jäsenlajit oikeuttavat jäsenhintaisiin palveluihin sekä jäsenetuihin. Jäsenistön maksamat jäsenmaksut muodostavat merkittävän osan liiton taloutta, eikä siksi jäsenyys liitossa ole merkityksetön.

Jäsenmaksun suuruus henkilöjäseniltä on 28 € (v. 2024). Perhejäsenille jäsenyys on maksuton. Jokaisen kannatusjäsenen tuki on merkityksellinen työllemme sekä taloutemme vahvistumiselle.

Jäsenten edut:

Jäsenhinta sisältää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, josta saa monipuolista tietoa Sjögrenin syndroomasta sekä itsehoidon eri teemoista.

Jäsenet voivat osallistua maksutta tai jäsenhintaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Jäsenet ovat oikeutettuja eri palveluntuottajien ja liikkeiden myöntämiin jäsenalennuksiin.

Jäsenet voivat saada halutessaan vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa.

Jäsenmaksuilla tuetaan liiton tekemää toimintaa, tieteellisen tiedon keräämistä, Sjögrenin syndrooman tunnetuksi tekemistä sekä sairastuneiden tukemista.

Jäsenyydellään kukin jäsen vahvistaa liiton äänen kuulumista niin poliittisessa päätöksenteossa kuin päätettäessä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista asioista.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet liitossa:

Sjögrenliiton jäsenillä on monenlaisia oikeuksia, joista mainittakoon muun muassa läsnä-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenten oikeuksiin kuuluvat myös esitysten tekemisen oikeus yhdistyksen kokouksissa sekä oikeus olla eri mieltä päätöksistä.

Jäsenellä on lisäksi oikeus arvioida päätösten toteutumista ja sitä, onko toteutus ollut tuloksellista. Liiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa arvioidaan liiton edellisen kalenterivuoden toimintaa sekä käydään läpi tilinpäätös. Syksyn kokouksissa puolestaan päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta sekä budjetista. Jäsenistöllä on siis paljon vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia toimia liitossa, mutta lähtökohtaisesti vain rajoitetusti velvollisuuksia yhdistyksessä. Tärkein jäsenvelvoite on maksaa jäsenmaksu, noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä tehdä ne tehtävät, jotka hän on yhdistyksessä ottanut hoitaakseen.

Jäsenillä on myös oikeus tulla valituksi liiton eri toimielimiin, joista tärkeimpänä toimielimenä on hallitus. Valinnat hallituksen jäsenistä sekä varajäsenistä tekee yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sääntöjen määrittämällä tavalla.

Liiton tehtävä on jäsenistä huolehtiminen, että jokainen liiton jäsen voi aidosti kokea kuuluvansa yhteisöön. Liiton jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Sjögrenin syndroomaa sairastavat sekä perheenjäsenet tai asiasta muuten kiinnostuneet kannatusjäsenet.

Tervetuloa Suomen Sjögrenliitto ry:n toimintaan täysvaltaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi tai kannatusjäseneksi!