EDUSKUNNAN 1. VARAPUHEMIES, KANSANEDUSTAJA, ENTINEN MINISTERI PAULA RISIKKO ON VALITTU VUODEN 2023 SJÖGRENLÄISEKSI

 

Suomen Sjögrenliitto ry valitsee vuosittain jäsenistöstään Vuoden Sjögrenläisen. Kunniamaininta voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti liiton toiminnassa tai paikallisella tasolla tai on tehnyt liiton toimintaa ja Sjögrenin syndroomaa tutuksi muulla tavalla. Vuoden Sjögrenläiseksi voidaan nimetä myös henkilö, joka ei ole liiton jäsen, mutta on merkittävällä tavalla tukenut joko taloudellisesti, erityisasiantuntijuudellaan tai toiminnallaan Suomen Sjögrenliittoa.

 

Vuoden Sjögrenläiseksi vuonna 2023, on valittu Paula Risikko. Risikko on eduskunnan 1. varapuhemies, kansanedustaja, entinen puhemies ja hän on toiminut ministerinä monessa hallituksessa. Hän on mukana myös lukuisissa terveysalan järjestöissä sekä Seinäjoen paikallispolitiikassa. Suomen Sjögrenliitto ry, on tullut tutuksi Paula Risikolle monesta eri yhteydestä; mm. lehden kirjoittajavieraana sekä yhdistyksen toiminnan ja taloudellisen tuen mahdollistajana.

 

Paula Risikon kanssa yhteistyö on aina ollut mutkatonta ja asioita eteenpäin vievää, jonka Sjögrenliitto on saanut kokea omakohtaisesti. Sjögrenliitto ry kiittää Paula Risikkoa hyvästä yhteistyöstä sekä hänen merkittävästä työpanoksestaan potilasjärjestöjen hyväksi vuosien saatossa.

 

Varapuhemies Paula Risikko toimii jäsenenä eduskunnan Tules-ryhmässä, joka pitää esillä tuki- ja liikuntaelinsairautta (tule) sairastavien, pitkäaikais- ja monisairaiden sekä heidän läheistensä asioita. Ryhmä vaikuttaa valtakunnalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.