VERTAISTUKIRYHMÄT

Sjögrenliitolla on vertaisryhmiä yli kolmellakymmenellä paikkakunnalla.

Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tietoa ja se perustuu tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen ja kuulluksi tulemiseen. Sairastuneelle on usein tärkeää kuulla, miten sairaus käytännössä vaikuttaa elämään ja miten tilanteesta selviää. Omakohtainen kokemus mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen. Vertaisryhmissä saatu tuki perustuu vertaisten vastavuoroisuuteen, sillä kaikki ovat sekä tuen tarjoajia että vastaanottajia.

Ryhmät kokoontuvat suunnitellusti ja ryhmillä on vapaaehtoistoimijoina toimivat vertaisohjaajat. Ryhmää vetävä vertaisohjaaja jakaa tuettavien kanssa samanlaisen kokemuksen, mutta hän on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Vertaisohjaaja on vapaaehtoinen, tehtäväänsä koulutettu liiton jäsen, jota sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vaitiolovelvoite ryhmässä puhutusta ja ryhmässä tapahtuneesta sitoo kaikkia ryhmiin osallistuvia. Luottamuksellisuus on vertaisryhmien toiminnan perusta.

Vertaistukea ryhmässä

Ryhmämuotoista vertaistukea järjestetään monella eri tavalla. Ryhmiä järjestetään lähitapahtumina alueellisesti sekä verkossa. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Sjögrenliitossa kaikki vertaisryhmät ovat avoimia ja niihin voivat osallistua halukkaat ihmiset oman kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Ryhmät ovat saattaneet toimia jo pitkään ja ryhmät ovat vakiinnuttaneet toimintansa, mutta niihin ovat aina tervetulleita myös uudet ihmiset. Ryhmiä perustetaan jatkuvasti myös alueille, joilla ei aiemmin ole ollut vertaistoimintaa. Tarvitaan yksi asiasta innostunut henkilö ja ryhmä voi käynnistyä. Liitto auttaa uusien ryhmien käynnistämisessä, ja se yksi asiasta kiinnostunut henkilö voit olla juuri sinä.

Liiton sivuilta löytyvät tiedot kaikista ryhmistä. Liitto tukee ryhmien toimintaa ja kouluttaa vertaisohjaajia.

Vertaistuen hyödyt

Vertaisryhmässä Sjögrenin syndroomaa sairastavat jakavat sairauteen liittyviä kokemuksiaan. Tätä kautta syntyy yhteenkuuluvuuden tunne, joka auttaa näkemään, että en ole yksin sairauteni kanssa. Jaetut kokemukset vahvistavat ja auttavat rakentamaan positiivista minäkuvaa sairaudesta huolimatta sekä auttavat tunnistamaan voimavaroja, vahvuuksia ja keinoja selvitä arjessa sairauden kanssa. Uudet näkökulmat laajentavat perspektiiviä. Tämä lisää tunnetta siitä, että sairauden tuomat haasteet ovat voitettavissa ja elämä jatkuu.

 
Vertaisohjaajahaku

Kaipaamme eri puolille Suomea vertaisohjaajia. Oletko kiinnostunut vetämään vertaisryhmää tai toimimaan vertaisohjaajaparina? Jos Sjögrenliiton vapaaehtoistyö kiinnostaa sinua ja haluat olla jakamassa omia kokemuksiasi Sjögrenin syndrooman kanssa elämästäsi ajasta, lähde vertaisohjaajaksi.

Vertaisryhmissä saatu tuki perustuu vastavuoroisuuteen, joten myös ryhmänohjaajina olevat voivat rikastuttaa omaa kokemustaan ryhmässä kuulemallaan tai saada aivan uusia näkökulmia tai itsehoitovinkkejä omaan arkeensa.

Vapaaehtoistyötä tarjolla – haemme vertaisohjaajia eri paikkakunnille

Etsimme vertaisohjaajia Helsingissä, Porvoossa, Oulussa, Kouvolassa Kuopiossa, Vihdissä, Haminassa, Kajaanissa ja Jyväskylässä toimiviin vertaistukiryhmiin. 

Kaipaamme vertaisohjaajaa käynnistämään uutta toimintaa Nokialla, Pirkkalassa, Orivedellä, Ylöjärvellä, Kauhavalla, Kurikassa, Lapualla, Alavudella, Vaasassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Keravalla, Pieksämäellä, Savonlinnassa, Siilinjärvellä, Naantalissa, Kaarinassa, Kauhajoella, Ähtärissä, Järvenpäässä sekä Mikkelissä.

Jos olet vertaisohjaajan tehtävästä kiinnostunut, täytä alla oleva hakulomake. Vertaisohjaajaksi haluavat henkilöt haastatellaan hakemusten perusteella. Tehtävään valituille henkilöille järjestetään koulutusta ja työnohjauksellista tukea. Älä sivuuta tilaisuutta hakea merkitykselliseen tehtävään. Rohkeutta hakuun!

Hakulomake vertaisohjaajaksi:

    Olen kiinnostunut vertaisohjaajan tehtävästä