VAIKUTTAMISTYÖ

Suomen Sjögrenliitto ry:n yksi tärkeistä tehtävistä on vaikuttamistyö, jolla edistetään Sjögrenin syndroomaa sairastavien etujen, hoidon ja kuntoutuksen toteutumista. Tavoitteena on varmistaa, että Sjögrenin syndroomaa sairastavat saavat oikea-aikaisesti diagnoosin, tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Liitto pitää yhteyttä maamme poliittisiin päättäjiin kannanotoilla ja Sjögrenlehden välityksellä. Lehden vuosikerta lähetetään kaikille eduskuntaryhmille. Aktiivinen yhteydenpito poliittisiin päättäjiin alue- ja valtakunnantasolla on tärkeää, että Sjögrenin syndrooma sairautena tulee tunnetuksi ja sairauden hoitamiseen liittyvät terveydenhuollon palvelut, hoito ja kuntoutus toteutuvat suositusten mukaisella tavalla jokaisen Sjögrenin syndroomaa sairastavan kohdalla. Potilaalta paljon taloudellisia resursseja vaativan itsehoidon korvattavuus, esimerkiksi suun terveyden, silmien, ihon ja muiden oheissairauksien osalta, ovat asioita, joihin liitto pyrkii aikaansaamaan muutosta vaikuttamistyöllään. Hyvä ja oikea-aikainen hoito mahdollistaa osaltaan Sjögreniä sairastavan henkilön työ- ja toimintakyvyn säilymisen sekä aktiivisen osallisuuden yhteiskunnassa.