KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Suomen Sjögrenliitto ry on mukana Euroopassa olevien Sjögren-potilasjärjestöjen kattojärjestö Sjögren European Federation of Sjögren’s Syndrome Patient Associationissa.

Sjögrenliitto on mukana myös vuonna 2009 perustetussa kansainvälisessä Sjögren-yhdistysten verkostossa, International Sjögren´s Network.

Osallisuus kansainvälisissä järjestöissä, mahdollistaa liitolle kansainvälisen tutkimustiedon saamisen sekä jäsenistöllemme osallistumismahdollisuuden järjestöjen järjestämiin webinaareihin ja muihin tapahtumiin. Liiton jäsenistö on ollut mukana myös kansainvälisessä tutkimusprojektissa.

 

INTERNATIONAL COOPERATION

Suomen Sjögrenliitto ry is involved in the Sjögren European Federation of Sjögren’s Syndrome Patient Association, the umbrella organization of Sjögren’s patient organizations in Europe.

The Sjögren’s Association is also involved in the international network of Sjögren’s associations, the International Sjögren’s Network, founded in 2009.

Participation in international organizations enables the association to obtain international research information, as well as the opportunity for our members to participate in webinars and other events organized by organizations. The association’s membership has also been involved in an international research project.

 

Sjögren Europe:n hallitus: Vasemmalta puheenjohtaja Katy Antonopoulou Kreikasta, rahastonhoitaja Joyce Koelewijn-Tukker Hollannista, jäsen Mascha Oosterbaan Hollannista sekä sihteeri Coralie Peter Bouillot Ranskasta. Varapuheenjohtaja Ana Vieira nakyy Coralien puhelimen kuvassa ja oikealla kongressisihteeri Niki Mita Kreikasta.