PÅ SVENSKA

Hurdan sjukdom är Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom är en allmänt förekommande inflammatorisk autoimmun sjukdom.

Sjukdomssymptomen är invidividuella och debuterar vanligen i 40-50 årsåldern, men också barn kan insjukna. Omkring 90 % av de insjuknade är kvinnor.

Vanliga symptom

 • Ögon, mun, hud och slemhinnor är torra
 • Trötthet är et vanligt symptom
 • Smärta och inflammation i leder och muskler

Förändringar och sjukdomar i inre organ

 • Sammandragning av de perifera blodkärlen, vit- eller blåaktigt missfärgade fingrar (Raynauds fenomen)
 • Störd sköldkörtelfunktion
 • Störda funktioner i matstrupe, magsäck och tarm
 • Problem med lungorna
 • Neurologiska symptom
 • Smärtsyndrom i urinblåsan
 • Njurinflammation
 • Förändringar i lymfkörtlarna
 • Hudutslag och allergier

Diagnos

De för syndromet typiska torrhetssymptomen orsakar inflammation och funktionsstörningar i exokrina körtlar.

Vid sidan av torrhetssymptomen orsakar sjukdomen alltid immunologiska förändringar. Vad sjukdomen beror på är inte känt.

Diagnosen bekräftas av reumaläkare. Sjögrens syndrom kan uppträda som självständig sjukdom eller i samband med annan autoimmun sjukdom.