SJÖGRENLIITON ARVOT

  • Toimimme vastuullisesti sekä lainsäädännön, tavoitteidemme ja sääntöjen mukaisesti, kunnioittaen tasa-arvoisesti kaikkia jäseniämme.
  • Huomioimme toiminnassa ympäristöarvot ja olemme omalla toiminnallamme mukana edistämässä kestävää kehitystä.
  • Arvostamme tutkittuun tietoon perustuvaa asiantuntijuutta. Haluamme vahvistaa, kehittää ja jakaa asiantuntijuutta sekä jäsenille että yhteistyökumppaneille.

  • Päätöksenteko- ja toimintaprosessimme ovat läpinäkyviä ja avoimia.
  • Olemme luotettava kumppani sekä jäsenille että yhteistyötahoille.
  • Olemme luotettava asiantuntijataho ja etujärjestö Sjögrenin syndroomaa sairastaville.

 

  • Nostamme keskusteluun jäsenistömme asioita ja toimimme Sjögrenin syndroomaa sairastavien etujärjestönä.
  • Uskallamme löytää uusia ratkaisuja ja toimia edelläkävijänä.
  • Olemme rohkeasti arvokkaita omana itsenämme.