SJÖGRENLIITON VISIO VUOSILLE 2023-2027

Visio vuonna 2027:
  • Sjögrenin syndroomaan sairastuneet saavat varhaisen diagnoosin ja hoitosuositusten mukaista hoitoa sekä tukea, joka parantaa heidän elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Sjögrenliitolla on merkittävä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.
  • Sjögrenliitto tekee tiivistä yhteistyötä eduskuntapuolueiden kanssa sekä eduskunnan reumaryhmän kanssa.
  • Sjögrenliitto tekee yhteistyötä kaikkien hyvinvointialueiden, aluevaltuutettujen sekä aluehallitusten edustajien kanssa.
  • Sjögrenliitolla on vertaistoimintaa kaikissa hyvinvointialueiden suurimmissa kaupungeissa tai kunnissa, joissa on vähintään 10 Sjögrenliiton jäsentä.
  • Sjögrenliitolla on toimistossaan 3 työntekijää toteuttamassa vision toteutumista.