SJÖGRENLEHTI

Suomen Sjögrenliitto julkaisee neljä kertaa vuodessa Sjögrenlehti–nimisen jäsenlehden. Ilmestymiskuukaudet ovat helmikuu, toukokuu, syyskuu, joulukuu. Jäsenlehden saavat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Sjögrenlehtiä jaetaan jäsenistön lisäksi lääkäreille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille, sairaaloiden poliklinikoille, apteekkeihin, hoitolaitoksiin, päättäjille ja Sjögrenin syndroomasta kiinnostuneille tahoille.

Sjögrenlehdessä julkaistaan asiantuntijalääkäreiden artikkeleita ja tutkimustuloksia sairaudesta sekä lääketieteellisiä uutisia. Lisäksi lehdessä on liikuntaan liittyviä artikkeleita ja ohjeita, jaksamista tukevia artikkeleita, itsehoitovinkkejä ja kokemuskertomuksia. Jokaisessa lehdessä on kirjoittajavieraan artikkeli. Kirjoittajavieraina ovat olleet mm. STEAn asiantuntija, eri puolueiden poliitikkoja, vanhuusvaltuutettu, apteekkariliiton puheenjohtaja, sekä muita mielenkiintoisia henkilöjä.

Sjögrenliitto haluaa Sjögrenlehden välityksellä tehdä yleistä, monioireista reumasairauksiin kuuluvaa Sjögrenin syndroomaa tunnetuksi sekä välittää Sjögrenin syndroomaa sairastaville ajankohtaista tautia koskevaa tieteellistä tietoa, itsehoito-ohjeita ja tutkittuun tietoon perustuvia hyvinvointia edistäviä artikkeleita.

Lehden toimitus

Suomen Sjögrenliitto ry toimittaa omana työnään Sjögrenlehden sisällön. Asiantuntija-artikkeleita lehteen kirjoittavat lääketieteen eri erikoistumisalojen ammattilaiset sekä yhteistyökumppaneiden edustajat. Lehden suunnitteluun osallistuu liiton lehtitoimikunta. Lehtitoimikuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, sekä järjestökoordinaattori. Lehden päätoimittajana toimii liiton puheenjohtaja. Lehden taiton toteuttaa Tmi Kirsi Tapani.