SJÖGRENLIITON TOIMINTA

Sjögrenliitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on kerätä ja jakaa Sjögrenin syndroomasta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tautia sairastaville, terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Yksi liiton tavoitteista on tehdä myös laajalle yleisölle tunnetuksi, yleinen, mutta melko tuntematon, reumatauteihin kuuluva Sjögrenin syndrooma. Liitto tekee työtä Sjögrenin syndrooman hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen kehittämiseksi.

Liitto toimii Sjögrenin syndroomaa sairastavien tukena ja etujärjestönä. Liiton yksi tärkeistä tehtävistä on tarjota vertaistukitoimintaa sairastuneille. Liitto nostaa poliittisten päättäjien tietoon ja lainsäädäntötyöhön epäkohtia, jotka liittyvät esim. sairauden itsehoitoon ja tarvittavien lääkkeiden tai hoitojen kalleuteen.

Liitto tarjoaa jäsenistölleen vertaistukitoimintaa, webinaareja, tapahtumia, virkistystoimintaa sekä lomatoimintaa yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Vapaaehtoisille toimijoille liitto tarjoaa koulutusta, sekä työnohjauksellista tukea.

Liitto tekee yhteistyötä eri potilasjärjestöjen sekä oppilaitosten kanssa.

Liiton toiminta on STEAn ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa.